Server-less compute with .NET based Azure Functions

14.03

Azure Functions offer server-less cloud services and are the next evolution in distributed computing and hosting after containers. Join this session to learn how to develop Azure Functions using C# and .NET, and how to test, build and deploy to Azure. We will cover .NET programming details, architecture, internals and hosting. Also, you will learn how to set up a local development environment to build and host locally. After this session you are ready to design and create state of the art Azure Functions using .NET


Meer informatie


dotNed: Azure Machine Learning bij Share Value

22.03Op donderdag 22 maart zijn we te gast bij ShareValue te Gouda. Deze avond zal Dennis Vroegop je van alles vertellen maar vooral laten zien over Azure Machine Learning.

Je kent waarschijnlijk de Microsoft Cognitive Services wel: die API's die foto's herkennen, je vertellen hoe oud iemand is op een foto of die spraak herkennen. Maar hoe werken die services nu? Het antwoord is: dat draait op Azure Machine Learning.

Dat helpt je niet echt verder.

Gartner voorspelt dat de markt voor Business Intelligence en Analytics zo’n 18.3 miljard dollar groot zal worden. De kern van de tools hiervoor bestaan uit technieken zoals Machine Learning, wat genoeg reden voor je zou moeten zijn om erin te duiken en te zien waar alle drukte nou over gaat!

Machine Learning was voorheen het vakgebied van wiskundigen en academici, maar met de introductie van de technieken en gereedschappen die we nu tot onze beschikking hebben, is iedereen in staat om hier mee aan de gang te gaan en te leren waar we het nu de hele tijd over hebben.

Meer informatie


​DIWUG Event

27.03

Dinsdag 27 maart zijn we te gast in de oude Caballero Fabriek in Den Haag. Een leuke locatie voor een gezellig avondje kennisdelen en netwerken. Deze keer hebben we een sessie van Donald Hessing. Hij gaat ons meenemen in de hybride wereld van een On premisses SharePoint 2016 in combinatie met Azure. Hij gaat ons vertellen hoe je met Azure AD Application Proxy and Azure AD B2B On prem SharePoint applicaties kunt beheren en externe gebruikers toegang kunt geven. Jorik Polhuis gaat ons meenemen in de wereld van sitedesign en sitescript. Niet alleen gaat hij ons vertellen wat er nieuw is, maar ook waar de valkuilen zitten.

Meer informatie


Kennissessie over “Graph databases”

28.03Na een korte introductie in de Graph theorie en Graph databases wordt gekeken wat typische use-cases zijn voor Graph databases. Waarin verslaan ze andere vormen van databases, SQL maar ook andere No SQL databases. Hierna zal praktisch invulling gegeven worden aan het gebruik van een Graph database in .NET. Hierbij worden twee smaken getoond; Cosmos DB met Gremlin en Neo4j met Cypher. Het zwaartepunt van de avond zal liggen op de praktische implementatie van het gebruik van een Graph database in .NET.

Meer informatie